Implantatunderstøttede proteser

Faste proteser

Hvornår skal man have en fast protese?

I de tilfælde, hvor en protese sidder for løst, kan tandimplantater bruges til at fæstne denne ved hjælp af et særligt kliklåse-system, som gør, at protesen sidder helt fast.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Selve implantatet

Selve implantatet fungerer i virkeligheden blot som en ”kunstig rod”, der skrues ned i kæbeknoglen. 3-6 måneder efter indsættelse af implantatet er dette helet op og må herefter belastes. I praksis vil dette sige, at implantatet nu har den fornødne styrke og, at man herefter kan påsætte en krone, bro eller klik-lås oven på implantatet.

Tandimplantatet er udformet i grundstoffet titanium, som er et metal, som kroppen udviser særlig god biokompatibilitet overfor, hvorfor implantatet ikke senere afstødes men derimod integreres i kæbens knogle. Tandimplantatet har en ru overflade, hvilket giver en mikrooverflade, som bidrager yderligere til knogleindvækst og god integration.

Den nederste del af implantatet er besat med gevind, hvilket gør det muligt for implantatet at skrue sig fast i knoglen, og dette bidrager til den ønskede første stabilitet (primær stabilitet). Denne stabilitet er afgørende for implantatets overlevelse og senere integration i kæbeknoglen, så det ikke mistes. Ser man direkte ned i implantatet, ses en indvendig skruegang, hvori det særlige tryklåsesystem kan påskrues.

Statistik og prognoser

En implantatbehandling er en meget forudsigelig og sikker behandling, hvor man ser en særdeles høj overlevelsesrate. Det vil sige, at kun en forsvindende lille del af implantaterne mistes. Den hyppigste årsag til, at et tandimplantat mistes er, at de behandlede patienter udvikler paradentose (parodontose) omkring implantatet. Dette kaldes periimplantitis og forårsages af aggressive bakteriearter. De trænger ned under tandkødsranden og får knoglen omkring implantatet til langsomt at forsvinde. Tab af implantater ses hyppigst hos storrygere.

Set på en 10-årig periode er (ca. 97 %) af de indsatte implantater, der tjener som erstatning for én enkelt tand stadig i funktion.
En optimal mundhygiejne og grundig renhold omkring implantatet kan være kraftig medvirkende til forbedring af overlevelsen af et tandimplantat.

Behandlingsforløb

Efter forundersøgelse med røntgenoptagelse til behandlingsplanlægning og efterfølgende samtale med tandlægen fastsættes et tidspunkt for operation til indsættelse af implantatet. Til forundersøgelsen udleveres en recept på et antibiotikum (Penicillin), som skal indtages 2 timer inden operationen.

Inden operationen vil tandlægen lægge en effektiv og smertefri bedøvelse. Herefter skal patienten skylle munden 2 gange i 1 minut med klorhexidin. Herefter skal klinikken dækkes sterilt op, så alt er helt rent og fri for bakterier, så risikoen for infektion minimeres. Patienten får hue på og dækkes af med et sterilt grønt klæde. Tandlægen og klinikpersonalet har sterile kåber, hue, handsker, briller og mundbind på. Det kan som patient se lidt voldsomt ud, men man skal huske på, at denne særlige foranstaltning kun tjener det formål, at sikre en så optimal opheling som muligt. Når alt er gjort klart, påbegyndes selve operationen. Tandlægen lægger et fint lille snit og skubber herefter tandkødet til side, så knoglen er blottet i et lille felt.

Herefter bores der med ca. 4 forskellige bor ned i kæbeknoglen alle med den rette længde og med varierende diameter.
Nu kan implantatet skrues ned i kæbeknoglen og den mindre diameter af forudboringen sikrer, at implantatet får den ønskede øjeblikkelige stabilitet (primær stabilitet), hvilket vil sige, at det sidder fast i knoglen og dermed fixeres. Denne ubevægelighed er vigtig for succesraten af implantatoperationen.

Når implantatet er skruet på plads med en bestemt kraft, og implantatkraven er i niveau med den øvrige knogle, lukkes implantatet ved, at en lille ”dækskrue” skrues ned i implantatets indre skruegang. Herefter skylles det lille operationsfelt, og der lægges nogle få sting, som skal sikre en god heling af slimhinden hen over implantatet. Efter operationen gives af tandlægen en grundig vejledning til patienten om, hvordan man skal forholde sig efter operationen og om, hvordan der skal holdes rent i mundhulen. Der medgives smertestillende medicin samt klorhexidin, som patienten skal skylle med 3 gange dagligt i minimum i én uge.

Forløbet efter en implantatbehandling er kun meget sjældent præget af smerter. Der kan være en fornemmelse af, at det spænder i regionen, hvilket fortager sig efter kun ganske få dage. For at opnå optimale forhold for opheling af det opererede område er det vigtig at have en god mundhygiejne for at minimere mængden af bakterier. Der skal skylles morgen, middag og aften med klorhexidin. Den eksisterende protese kan fortsat benyttes men vil formentlig sidde en anelse dårligere, idet den er blevet aflastet, hvor implantaterne er placeret. Cirka én uge efter operation med implantatindsættelse skal trådene fjernes og helingen kontrolleres.

Generelt kan man sige, at et implantaterne heler op i løbet af cirka 3 måneder i underkæben og 6 måneder i overkæben, førend implantatet må belastes. Når ophelingsperioden er overstået indkaldes patienten til en ny men meget lille operation, hvor der lukkes op til implantatet, som jo nu er dækket med slimhinde. Dækskruen, som dækker den indre skruegang, fjernes og der kan nu tages et aftryk til den nye protese. Disse aftryk sendes af tandlægen til en tandtekniker, som 7-14 dage senere har en ny protese klar.

Når tandlægen har modtaget protesen, skrues der først en opbygning (abutment) ned i implantatets indre skruegang. Denne opbygning har en kugleform, som passer til protesens underside. Ved indsættelse af protesen skal denne ”klikkes” på plads, og den sidder nu helt fast, og der er ingen risiko for, at den falder ud. På denne måde fæstnes protesen optimalt til kæben

Se hvad vore patienter synes om os

Find vej

Åbningstider