Alt om caries

Huller i tænderne

Hvordan opstår huller i tænderne?

Huller i tænderne opstår når bakterier sidder uforstyrret på tænderne, i længere tid >24 timer. Bakterierne lever af sukkerstoffer, altså kulhydrater, og omsætter det i deres eget stofskifte, hvorefter de producerer en syre, som gradvist nedbryder tanden. Hvis et område på en tand ikke rengøres dagligt, vil der over tid opstå et hul. Hvis hullet får lov til at blive tilstrækkelig stort, kan det føre til nedbrydning af tanden helt ned til tandnerven, hvilket kan kræve en rodbehandling.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Hvordan opstår huller i tænderne?

Emaljen er det hårdeste væv i krop, og har en enorm slidstyrke, men den er samtidig meget sårbar overfor syrepåvirkning. Tanden består af basisk mineraler. Bakterierne på tanden producere syre. Syre nedbryder base, og på den måde opstår et hul efter længere tids påvirkning.

Bakterierne har brug for sukkerstof for at kunne producere syre. Det får de fra den kost vi spiser. Des mere sød, eller kulhydratrig kosten er, des størrer er risikoen for at der udvikles caries, da bakterierne har rigeligt med mad. Fjerner man kulhydratet eller bakterierne, kan der ikke udvikles et hul. Derfor anbefales daglig grundig renhold af tænderne, hvor bakterierne effektivt fjernes med tandbørste, tandtråd og/ eller gummistikker. Derudover anbefales at minimere indtagelsen af sukker, så bakterierne ikke har noget at leve af.

På billedet ses hvordan et hul udvikler sig i tandens overflade (emaljen). Over tid bliver det dybere og dybere, og kan til sidst nå helt ind til nerven hvor det skabe rodbetændelse, som kræver rodbehandling.

Udviklingen, symptomer og behandling af caries

Begyndende caries:
Begyndende hul i tanden ses som en hvidlig kridtet  overflade. Dette skyldes nedbrydningen af mineralet i tanden, som følge af bakteriernes syrepåvirkning. Med grundigt renhold standses udviklingen.

Lille hul:
Efter lang tids bakteriepåvirkning bryder tandens overflade sammen, og der opstår et lille hul. Nu er det svært at standse cariesudviklingen udelukkende ved renhold. Hullet udvikler sig hurtigere nu, og der kan opstå symptomerne som øget følsomhed og isninger, ved påvirkning af kulde og indtag af søde sager- Behandling i dette stadie er ofte fyldningsterapi, hvor det dårlige tandvæv fjernes og der lægges en lille plastfyldning i. 

Dybt hul:
Profund (dybt) caries er kendetegnet ved, at cariesangrebet eller hullet i tanden nu er meget tæt på tandens nerve. Her ses hullet oftest med det blotte øje. – Farven er brunlig til sort, og der er risiko for at der kan ske yderliger fraktur af tande.

Symptomerne er tiltagende, jo tættere hullet kommer på nerven. Der kan være ømhed ved tygning.
Behandling i dette stadie er stadig fyldningsterapi, hvor det ødelagte væv fjernes, og der lægges en plastfyldning i tande. Måske overdækkes bunden af hullet med et materiale, som får nerven til at trække sig lidt, og på den måde beskyttes mod at nerven tager skade.

Hullet er nået ind til nerven, eller tanden er knækket

Smertestillende virker ikke længere optimalt, eller slet ikke. Det dunker måske i tanden, og symptomerne bliver værre når man ligge ned, og skal sove. Behandlingen er nu  rodbehandling, hvor tandnerven må fjernes  og rodkanalen renses for dødt væv. Efter en grundig udrensning, fyldes rodkanalerne med et rodfyldningsmateriale. Der kan være behov for at isættes en fiber-stift, hvis der ikke er ret meget tand tilbage. Denne bruges til at forankre en plastfyldning efterfølgende. Tænder der er bærende for bid, eller på anden måde belastet, anbefales altid kronebehandling efter en observationsperiode på normalt 6-12 måneder.

Tandbyld
Efter et dybt hul, dyb caries, med en efterfølgende dyb fyldning som er tæt på nerven, eller en rodbehandling, kan der alligevel opstå yderligere infektion. En tandbyld kan opstå efter en kortere eller længere periode med en rodspidsbetændelse. Her kan man opleve voldsomme smerte, ofte ledsaget af kraftig hævelse i området for infektionen.
Akutbehandling: Der forsøges altid at fjerne de akutte symptomer ved enten at perforere tandbylden, så pus og betændelsen kan komme ud, eller at gå direkte til videre til rodbehandling. En tand der allerede er rodbehandlet èn gang, vil i mange tilfælde forsøges rodbehandlet igen, hvis det skønnes at retrogard rodbehandling er optimalt. I andre tilfælde anbefales evt. ortograd rodbehandling, som betyder at man fjerne rodspidsen på den inficerede tand, og på den måde fjerner årsagen til re-infektion. I nogen tilfælde vil man behandle med antibiotika samtidig, hvis der er almen utilpashed og feber, eller svækket immunforsvar.

Gode råd til at undgå Caries

  • Børst tænder inden du spiser.
  • Begræns tiden hvor tænderne er udsat for fødevare med sukker/syre.  Tænderne skal have pauser mellem indtag af måltider, således at ph-balancen i munden holdes så stabil som muligt. 
  • Ved lav Ph-værdi opløses emaljen og tandsubstans, og bakterierne er ligeledes også mere aktive ved indtag af sukker. Dvs. det er bedre at drikke en hel sodavand, over en kortere periode, samt kun spise til de faste måltider, i stedet for at snacke igennem dagen.
  • Fjern bakterierne effektivt med grundig tandbørsteteknik, og mellemrumsbørster eller tandtråd.
  • Brug fluortandpasta. Fluoren nedsætter bakteriernes stofskifte, så de er mindre skadelige, og samtidig gør fluoren også emaljen mere modstandsdygtig over for bakteriepåvirkningen.

Se hvad vore patienter synes om os

Åbningstider

mandag8:00 — 17:00
tirsdag8:00 — 17:00
onsdag8:00 — 16:00
torsdag8:00 — 17:00
fredag8:00 — 14:30
lørdagLukket
søndagLukket

Find vej

Åbningstider