Alt om implantater

Vi bruger altid de bedste materialer

Hvad er et implantat?

Tandimplantater kan indsættes i kæbeknoglen og tjene som erstatning for én eller flere tænder. Alternativt kan tandimplantater bruges til at fæstne en aftagelig protese ved hjælp af et særligt kliklåse-system, som gør, at protesen sidder helt fast. Der kan også laves en fuldbro, som erstatter en hel tandbue. En fuldbro sidder på 5-6 implantater.

Selve implantatet fungerer i virkeligheden blot som en kunstig rod, der skrues ned i kæbeknoglen. 3-6 måneder efter indsættelse af implantatet er dette helet op og må herefter belastes. I praksis vil dette sige, at implantatet nu har den fornødne styrke, og at man herefter kan påsætte en krone, bro eller klik-lås oven på implantatet.

Tandimplantatet er udformet i grundstoffet titanium, som er et metal, som kroppen udviser særlig god biokompatibilitet overfor, hvorfor implantatet ikke senere afstødes men derimod integreres i kæbens knogle. Tandimplantatet har en ru overflade, hvilket giver en mikrooverflade, som bidrager yderligere til knogleindvækst og god integration.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Hvordan ser et implantat ud?

Den nederste del af implantatet er besat med gevind, hvilket gør det muligt for implantatet at skrue sig fast i knoglen, og dette bidrager til den ønskede første stabilitet (primær stabilitet). Denne stabilitet er afgørende for implantatets overlevelse og senere integration i kæbeknoglen, så det ikke mistes.
Ser man direkte ned i implantatet, ses en indvendig skruegang, som muliggør påskruning af forskellige applikationer. Dette kan være en opbygning (abutment), ovenpå hvilken en krone, bro eller tryklås kan påsættes.

Statistik og prognoser

En implantatbehandling er en meget forudsigelig og sikker behandling, hvor man ser en særdeles høj overlevelsesrate. Det vil sige, at kun en forsvindende lille del af implantater mistes. Den hyppigste årsag til, at et tandimplantat mistes, er, at de behandlede patienter udvikler paradentose (paradentose) omkring implantatet. Dette kaldes periimplantitis og forårsages af aggressive bakteriearter, der trænger ned under tandkødsranden og får knoglen omkring implantatet til langsomt at forsvinde. Tab af implantater ses hyppigst hos storrygere.

Set på en 10-årig periode er (ca. 97 %) af de indsatte implantater, der tjener som erstatning for én enkelt tand, stadig i funktion.

En optimal mundhygiejne og grundig rengøring omkring implantatet kan være kraftigt medvirkende til forbedring af overlevelsen af et tandimplantat.

Hvorfor et implantat i stedet for en bro?

Når en tand mistes, står man som patient over for valget; hvordan skal denne tand erstattes, og skal tanden overhovedet erstattes? Tit står valget for tanderstatning mellem enten en bro eller et implantat. Der ses stadig færre patienter, der ønsker at erstatte mistede tænder med aftagelige proteser.

Hvornår vil man vælge henholdsvist et implantat eller en bro?
For at det overhovedet er en mulighed at lave en bro, skal man som minimum have 2 nabotænder, som broen kan hænges op på. Derfor vil man aldrig kunne erstatte den bageste tand i tandrækken med en bro, da man vil komme til at mangle en bropille til at kunne sætte broen på bagtil. Derfor vil man her altid vælge at erstatte en eventuel tand med et implantat, hvis patienten ikke ønsker at undvære tanden.

Et implantat vil man stort set kunne isætte alle steder i tandrækken, såfremt der er nok knogle til at kunne sætte det op i. Mangler der knogle, vil man i mange tilfælde kunne lave en knogleopbygning, hvorefter man senere vil kunne indsætte et implantat.

Ligeledes vælger tandlægen oftere en implantatløsning, hvis nabotænderne til den mistede tand er intakte. Dette skyldes, at man ved denne behandlingsform ikke involverer nabotænderne, hvilket er tilfældet i en bro-løsning.

Derimod er der hyppigere tendens til at vælge at behandle et tandtab med en bro, såfremt nabotænderne er destruerede og/eller forsynede med store fyldninger. Dette gør man, da nabotænderne her vil nyde gavn af at få en omsluttende kronerestaurering i form af en bro.
Ligeledes vil en broløsning også favoriseres, hvis der ikke er tilstrækkelig med kæbeknogle til at kunne indsætte et implantat, og en eventuel knogleopbygning vil være umulig eller meget vanskelig at udføre.

Se hvad vore patienter synes om os

Find vej

Åbningstider