Vi er specialister i tandkroner

Har du brug for en tandkrone?

Hvad er en krone?

En tand består af en kronedel og en rod.

Når en tand behandles med en krone, forsynes tanden med en omsluttende tandrestaurering, der i sin form ligner en perfekt og naturlig tand. Kroner laves i flere forskellige materialer, men fælles for dem er at de udføres i et meget stærkt og holdbart materiale, og har form og facon som en naturlig tandkrone. En krone har til formål at give den aktuelle tand den fornødne styrke, som er nødvendig for tandens overlevelse. Det er kronen på værket.

Kronen fremstilles på et laboratorium af en dentaltekniker og produceres, som tidligere nævnt, i materialer med en udtalt styrke og modstandsdygtighed over for de voldsomme kræfter, som disse restaureringer vil blive udsat for i mundhulen.

Kroner er oftest lavet i et materiale bestående af enten ren metal (guldlegering), ren keramik eller en kombination af disse.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Hvorfor og hvornår skal en tand have en krone:

Meget destruerede tænder
Tænder forsynes med en krone, når de er tilstrækkeligt ødelagte til, at det ikke længere er muligt at opnå den fornødne styrke med en almindelig fyldning. Ofte vil man vurderer at der er behov for krone, hvis der er mindre end 30% af sund tandsubstans tilbage. Hvis en fyldning er for stor, er der risiko for at den inden for kort tid knække og skulle laves om.

Store gamle sølvfyldninger
Tænder bør forsynes med krone, når store gamle sølvfyldninger (amalgam fyldninger) enten skal skiftes på grund af, at de er utilstrækkelige eller at sølvfyldningerne med tiden får tænderne til at knække. Det er naturligvis mest hensigtsmæssigt at lave en krone på tanden inden den knækker, så der er mere resttand at sætte kronen på. Dette er altid den bedste og mest holdbare løsning.

Tidligere tandlæger og særligt skoletandplejen, havde en anden tilgang til behandling og arbejdede nogen gange efter devisen, helelre en fyldning end en tand. De var ikke bange for atfjerne rigeligt med tand, når de borede ud til sølvfyldninger. Derfor går mange voksne mennesker i dag rundt med mange og meget store sølvfyldninger. Sølvfyldninger har den kedelige egenskab, at de udvider og trækker sig sammen ved tyggebelastning og ved temperaturreguleringer. Disse påvirkninger vil efter en årrække til sidst lede til et brud, hvor en del af tanden på det svageste sted knækker af.

Rodbehandlede kindtænder
Rodbehandlede kindtænder bør altid forsynes med en krone.

En rodbehandlet tand er en død tand, og en død tand er en sprød tand, populært sagt. Den er væsentligt mere skrøbelig sammenlignet med en sund tand. Dette skyldes flere faktorer. For det første bliver en rodbehandlet tand betydeligt mere porøs, da rodbehandlingen fjerner tandens blodforsyning, hvilket resulterer i, at tanden tørrer mere ud. Derfor er der en øget risiko for at den knækker, i forhold til raske tænder. Under rodbehandlingen fjernes en betydelig del af tanden, både det syge og carierede tandvæv samt en del af den sunde tandsubstans, for at nå ned til det angrebne nervevæv.

Dette betyder, at der er markant mindre tandsubstans tilbage efter en rodbehandling, hvilket gør tanden mere sårbar over for de kraftige tyggebelastninger, især ved de bærende kindtænder. Dette er grunden til, at rodbehandlede kindtænder ofte anbefales at blive forsynet med en krone, da dette giver tilstrækkelig styrke til at modstå de påvirkninger, kindtænderne udsættes for.

Hvis der er utilstrækkelig resttandsubstans tilbage efter rodbehandlingen til at støtte den plastfyldning (plastiske opbygning), som kronen skal placeres på, kan det være nødvendigt at bore en fiberstift ned i en eller flere af rodkanalerne. Formålet med denne stift er at sikre tilstrækkelig forankring til plastfyldningen, der skal understøtte kronen.

Tænder med dybe revner
Tænder med dybe revner (enten efter gammel sølvfyldning eller et slag), hvor revnen (infraktionen) skønnes ikke at kunne repareres med en plastfyldning. Her vil en krone-behandling i nogle situationer være den rette løsning, men dette er en vurdering som en tandlæge vil foretage.

Kronebehandling; det er mange penge

En krone på en tand er en kostbar behandling, og mange forstår ikke, hvorfor det skal være så dyrt. Man skal være opmærksom på, at dette er en behandlingsform, som består af mange delprocesser og involverer mange mennesker. Som patient ser man kun en lille del af, hvad der sker.

En krone er lavet af nogle meget kostbare materialer og fremstillingsprocessen er tidskrævende og lang for såvel tandlægen som for tandteknikerens team af folk. I mange kronetyper er der en væsentligste bestanddel af guld og andre ædelmetaller. En krone koster mange penge og kan synes at være en dyr behandling på kort sigt. Men på lang sigt er det den billigste behandling, idet en risikotand nu er beskyttet og er mindre sårbar over for caries eller hul i tænderne, og fraktur. Risikoen for, at en kronebehandlet tand knækker er således meget lille.

Hvordan laver man en krone?

Behandlingen er smertefri, og vi scanner dine tænder, så du slipper for at få taget aftryk med en stor ske. 

andlægen (ca. 1 time):

 1. Inden behandlingen påbegyndes, tages et røntgenbillede af tandens rodspids for at sikre sig, at der ikke er infektion omkring tandens rod, og at der ikke er andre årsager til, at man ikke kan udføre behandlingen. Herefter lægges en bedøvelse, så man kan behandle smertefrit.
 2. Når bedøvelsen virker efter kort tid. scannes bid og tand med en håndscanner, så vi får et fint digitalt billede af dit bid og tandsæt. Herefte beslibes tanden så man har en form af en ”intakt” tand. 
 3. Tanden slibes til i højden og omkring tanden, så der fås en stub af de rette ønskede dimensioner, som favoriserer langtidsholdbarhed af kronen.
  Når tanden er færdigslebet, skal slibegrænsen fritlægges. Det vil sige, at afgrænsningen, hvor tanden er slebet til mod tandkødet, skal være synlig, så der ikke er nogen tvivl for teknikeren om, hvor præcist denne grænse går til. Dette er afgørende for, at der fås en krone, der går lige til slibegrænsen, så kronen er modstandsdygtig over for huller/caries. Grænsen fritlægges ved, at der stoppes 2 tynde tråde ned i tandkødslommen omkring tanden under tandkødsranden. Den første tråd er lidt tyndere end den næste.
  Trådene fjernes efter få minutter, hvor de har skubbet tandkødet ganske lidt til side fra tanden, hvorved slibegrænsen er meget tydelig.
  Herefter scannes tanden igen 
 4. Efterfølgende fremstilles en midlertidig krone (et provisorium), som skal fungere som en midlertidig tand, indtil den endelige krone kommer tilbage fra tandteknikeren. Der går ofte 8 arbejdsdage før vi modtager den nye krone, Den midlertidige tand sikrer også, at tanden ikke flytter sig inden den nye krone monteres. 
 5. Efter behandlingen kan der være nogen ømhed omkring tanden, som forsvinder i løbet af få dage.
 6. Tandlægen bestiller nu en krone hos  teknikeren på dentallaboratoriet, som skal lave selve kronen. Kronen fremstilles ud fra de meget præcise scanninger, som er optaget og sikre at du får en optimal og perfekt tilpasset krone.

Montering af krone (ca. 30 minutter):

Når kronen er leveret til tandlægen, skal kronen først prøves på patienten, hvor tandlægen kontrollerer at kronen passer i form, kanttilslutningen og i bid. 

Herefter cementeres kronen med en stærk cement. Eventuelt cementoverskud, fjernes, og kronen tilpasses nu en sidste gang, for at det funktionsmæssigt er helt perfekt. Herefter kan kronen bruges fuldstændig som var det patientens egen tand.

Hvor lang tid holder en krone

En krones levetid afhænger af mange forskellige faktorer, såsom mundhygiejne derunder brug af tandtråd, bidkraft, tænderskæren (bruxisme), kronetype, hvor kronen er produceret, materialevalg, materialetykkelse etc. De fleste krone holder +25 år  Men hvis omstændighederne er dårlige, og flere af ovenstående uheldige faktorer er i spil, kan en krone godt holde kortere. Der er en garanti på al fast protetik udført på tandlægeklinikken på minimum 2 år, med mindre andet er aftalt med tandlægen.

Forskellige typer af kroner

Der findes mange forskellige typer af kroner. Her nævnes nogle af de mest almindelige:

MK-kroner
Denne kronetype er lavet af en inderkappe bestående af en højædel guldlegering, hvor der er påbrændt porcelæn. Denne kronetype er meget holdbar og har en lang levetid. De har været brugt igennem mange år, og der kan opnås en meget fin kanttilslutning med denne type krone. Æstetisk og kosmetisk kan man ligeledes opnå et fint resultat. Som fortandskrone er det dog ikke det optimale valg og der vælges i stedet en fuldkeramisk Procerakrone.

Procerakrone En betydelig fordel ved denne type er, at inderhætten er hvid, hvilket eliminerer tilstedeværelsen af sort eller mørkt materiale under porcelænet. Dette forhindrer en mørk gennemsigtighed gennem porcelænet eller et “dødt” udseende. Fuldkeramiske kroner, som f.eks. Procera-kroner, leverer en meget mere levende æstetik. 

Guldkroner (finérkroner) repræsenterer den ældste form for tandkroner, der har været anvendt af tandlæger i århundreder. Disse kroner skiller sig ud ved at være “bløde” og behagelige at bide på. De har en god kanttilpasning og kræver kun en minimal beslibning af tanden, da materialet er så stærkt, at det kun kræver en meget lille plads, helt ned til 0,5 mm. En ulempe ved guldkroner er dog, at de ikke er hvide eller tandfarvede, hvilket resulterer i, at flere og flere fravælger denne kronetype, især blandt yngre mennesker, der foretrækker tandfarvede kroner.

Billige tandkroner

Mange patienter efterspørger prisbillige kroner.

Det er af afgørende betydning, at patien udviser kritisk sans og erkender, at når prisen på en MK-krone er markant lavere end gennemsnittet, er produktet ikke af samme høje kvalitet. Dette kan man som forbruger have svært ved at gennemskue årsagen til. Hvis tandlæger tilbyder meget billigere kroner, kan det skyldes, at kronerne enten ikke indeholder ædle metaller som guld, hvilket kaldes lavædle kroner, eller fordi kronerne produceres i lande som Kina eller Bulgarien.

En stigende andel af danske tandlæger vælger at sende deres aftryk og teknik til kroner og broer til udenlandske dentallaboratorier, der ofte er placeret i Østeuropæiske lande eller Fjernøsten, hvor arbejdskraften er billigere. Desværre er kvaliteten af det udførte arbejde ikke altid på niveau med de skandinaviske tandteknikere. Kommunikationen går tabt, og det tager længere tid, før kronerne er færdige, på grund af de store geografiske afstande.

Dette gælder også det kosmetiske resultat, som ofte ligger en smule under det niveau, man ser hos de bedste skandinaviske tandteknikere, som vi generelt benytter os af på klinikken. Der er ikke den samme tradition for perfekt æstetik og kosmetik i disse lande som her i Danmark.

Se hvad vore patienter synes om os

Åbningstider

mandag8:00 — 17:00
tirsdag8:00 — 17:00
onsdag8:00 — 16:00
torsdag8:00 — 17:00
fredag8:00 — 14:30
lørdagLukket
søndagLukket

Find vej

Åbningstider