Rodspidsamputation

Hvis rodbehandling ikke er tilstrækkelig

Rodspidsamputationer med kæbekirurgi

Hvis en standard rodbehandling fejler i at fjerne infektionen, og en ny rodbehandling heller ikke løser problemet, kan det blive nødvendigt med en rodspidsamputation.

Dine tænder holdes på deres plads i kæben af et komplekst system af , som strækker sig fra tandkronerne og hele vejen ned i kæbeknoglen.

De fleste tænder i fronten har kun én enkelt rod, mens kindtænderne oftest har to til tre rødder. Blodkar- og nerveforsyningen ledes ind i tanden gennem rodspidserne. Herefter ledes de op gennem rodkanalerne til pulpakammeret, som udfyldes helt af kar-, nerve- og bindevæv.

Hvis området ikke behandles, så kan knogletabet omkring rodspidserne fortsætte og patienten kan opleve ubehag og smerter.

Oftest forsøges en omlavning af den almindelige rodbehandling først, dernæst forsøges med en rodspidsamputation eller en retrograd rodbehandling. Forbliver en infektion efter en almindelig rodbehandling, kan noget tyde på at problemet er ved rodens spids, hvorfor denne bør fjernes.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Selve behandlingen

Før en rodspidsamputation skal du til en indledende konsultation med tandlægen eller kæbekirurgen. Her diskuteres din tandhistorik og selve behandlingen. Det er også vigtigt, at der tages røntgen af tanden og den omkringliggende knogle før der kan opereres.

Umiddelbart før (kæbekirurgisk) operationen lægges en lokalbedøvelse, så hele indgrebet forløber 100 % smertefrit. Herefter lægges et lille fint snit i tandkødet, så der skaffes adgang til knoglen.

Efterfølgende bores der et lille hul i den yderste del af knoglen, som dækker tandrødderne. Selve rodspidsen fjernes nu, og det inficerede væv i kanalen udrenses ved hjælp af ultralyd. Nu kan tandlægen/kæbekirurg forsegle rodkanalen med et biokompatibelt materiale, og der lægges et par enkelte sting, hvor snittet blev lagt.

Hele behandlingen tager ca. en lille time, men kan variere alt afhængigt af kompleksiteten og tandens placering.

Efter behandlingen

Umiddelbart efter et kæbekirurgisk indgreb er det normalt at føle lidt ubehag og milde smerter, hvorfor tandlægen ofte giver dig smertestillende til at mildne symptomerne.

Det er vigtigt at det opererede område holdes så rent som muligt i ugerne efter operationen, særligt efter måltider. Der medgives klorhexidin, som der skal skylles med 3 gange dagligt i minimum én uge. Det er vigtigt, at der ikke benyttes tandpasta i 1 time før/efter skylning med klorhexidin.

Efter en måned burde enhver form for gene og smerte være forsvundet og helingsprocessen være fuldstændig.

Risici

Hvis der tidligere er udført rodspidsamputation på samme tand, er succesraten lav. Blødning efter operation kan standses ved at lægge kompres med en gazetampon på området. Nogle patienter oplever nedsat følelse i tandkødet i den opererede region, men i de fleste tilfælde forsvinder dette indenfor et par måneder.

Hvordan og hvorfor opstår paradentose?

Paradentose opstår efter, at tandkødsranden har været dækket af en bakteriebelægning (plak) i en længere periode. Når bakterieplakken ikke er blevet børstet væk, og har ligget uforstyrret hen i en tid, ”modnes” denne, hvorved den bliver mere skadelig. Efter kun en kortere periode begynder tandkødet at reagere på den bakterielle trussel.

Forløbet starter med en infektion i tandkødet, som omgiver tanden, men i dette stadie er der endnu ikke mistet knogle, dette kaldes tandkødsbetændelse eller gingivitis. Tandkødet hæver op og bliver højrødt langs tandkødsranden. Tandkødet er i denne fase ømt og med stor blødningstendens. Der ses løsere tilhæftning af tandkødet til tænderne, hvilket letter adgangen for bakteriernes invasion under tandkødsranden. Dette er ofte ledsaget af dårlig ånde og/eller smag i munden grundet bakterierne og deres affaldsprodukter.

Årsagen til at tandkødet har let til blødning er, at patienten ikke selv effektivt fjerner de bakterier, der potentielt kan være ødelæggende for tandsættet. Kroppens eneste forsvarsmekanisme er, at de hvide blodlegemer kommer til den aktuelle region og fjerner en del af bakterierne for at minimere bakteriernes skadelige effekt.

For at blodlegemerne kan nå den pågældende region, bliver kroppen nødt til at danne et utal af fine blodkar, der ligger helt overfladisk, for at de hvide blodlegemer kan komme i nær relation til bakterierne og efterfølgende fjerne dem. Når blodkarrene ligger lige under slimhindens overflade, vil der ses en blødning ved selv mindste påvirkning. Derfor kan man bruge det, at tandkødet har øget blødningstendens diagnostisk som en indikator eller et tegn på, at tandkødet er under et bakterielt angreb, og at bakterierne ikke fjernes effektivt nok.

Se hvad vore patienter synes om os

Find vej

Åbningstider