Tandkødsbetændelse

Når tandkødet er rødt

Hvis plakken ikke fjernes med tandbørstning og brug af tandtråd, vil den producere toxiner (gifte), som kan irritere tandkødet og forårsage tandkødsbetændelse eller det, som tandlægen kalder gingivitis. På de tidlige stadier af tandkødsbetændelse er skaderne fuldt reversible, da knoglen, der bærer tænderne, endnu ikke er påvirket. Hvis der ikke foretages nogen behandling af tilstanden, kan det føre til paradentose og dermed forårsage permanente skader på dine tænder og kæbe.

De klassiske symptomer på tandkødsbetændelse er, at tandkødet er højrødt, hævet, ømt og nemt bløder ved tandbørstning. Et andet tegn på tandkødsbetændelse er, at tandkødet har trukket sig tilbage fra tænderne, som giver dine tænder udseende af at være ”lange”.

Gingivitis kan resultere i, at der dannes tandkødslommer mellem tænderne og tandkødet, hvor plak og madrester samles. Der er tit klager over tilbagevendende dårlig ånde og smag i munden, også selvom tilstanden ikke er særlig fremskreden.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Hvordan kan man undgå tandkødsbetændelse?

Tandkødsbetændelse kan undgås ved at optimere sin mundhygiejne ved grundig tandbørstning, korrekt brug af tandtråd samt regelmæssige tandlægebesøg med grundige tandrensninger. Desuden bør du undgå brug af tobak, da dette kan forværre situationen.

Hvornår vil man vælge henholdsvis et implantat eller bro?

For at det overhovedet er en mulighed at lave en bro, skal man som minimum have 2 nabotænder, som broen kan hænges op på. Derfor vil man aldrig kunne erstatte den bageste tand i tandrækken med en bro, da man vil komme til at mangle den bageste bropille. Derfor vil man her altid vælge at erstatte en eventuel tand med et implantat, hvis patienten ikke ønsker at undvære den. Ligeledes vælger tandlægen oftere en implantatløsning, hvis nabotænderne til den mistede tand er helt intakte.

Dette skyldes, at man ved implantatbehandling ikke involverer nabotænderne, som er tilfældet i en bro-løsning. Derimod er der hyppigere tendens til at vælge at behandle et tandtab med en bro, såfremt nabotænderne er destruerede og/eller forsynede med store fyldninger. Rationalet er, at nabotænderne her vil kunne nyde gavn af at få en omsluttende kronerestaurering, som er tilfældet, når der laves bro.

Ligeledes vil en broløsning også favoriseres, hvis der ikke er tilstrækkeligt med kæbeknogle til at kunne indsætte et implantat, og en eventuel knogleopbygning er umulig eller meget vanskelig at udføre.

Billige broer og kroner/ Billige MK-broer og MK-kroner

Flere og flere patienter efterspørger kroner og broer til en billigere pris, hvorfor der er mange tandlæger, der forsøger at finde mulige løsninger på at kunne reducere de høje produktionsomkostninger for netop at kunne levere billigere kroner og broer til patienterne.

Det er dog vigtigt, at man som patient og i denne sammenhæng forbruger skal være kritisk og klar over, at når prisen på en MK-krone og MK-bro er væsentlig billigere end normalt, så er det heller ikke det samme produkt i samme høje kvalitet, som man får leveret, som havde det været til en højere pris. Dette er der desværre mange tandlæger, der glemmer at oplyse. Hvis tandlægerne sælger meget billige kroner og broer, er det, enten fordi disse ikke indeholder højædle metaller (guld) som de danske kroner og broer – altså såkaldte lavædle arbejder, eller kronerne og broerne kommer fra lande såsom Kina eller Bulgarien.

Et stigende antal danske tandlæger vælger at sende deres aftryk og teknik til kroner og broer til udenlandske dentallaboratorier oftest beliggende i Østeuropæiske lande eller Fjernøsten, hvor arbejdskraften er billigere. Desværre er kvaliteten af det arbejde der returneres heller ikke helt på niveau med de dygtigste skandinaviske tandteknikere. Ofte mistes en del af kommunikationen, da en anselig del af disse udenlandske teknikere ikke taler særlig godt engelsk. Ligeledes tager det længere tid, førend kronerne er klar til cementering grundet de store afstande. Det samme gælder det kosmetiske resultat, hvilket ligger en del under de bedste skandinaviske tandteknikere, som vi på klinikken generelt benytter os af. Der er ikke i disse lande på samme måde tradition for en perfekt æstetik og kosmetik som her i Danmark.

Vi har på tandklinikken fundet frem til ét af de bedste udenlandske laboratorier, som vi har valgt at indgå et samarbejde med, til de patienter som ønsker at spare penge, når de skal have en behandling i København med billige kroner og broer. Efter at have prøvet adskillige tandteknikere føler vi, at vi har fundet én tandtekniker, der kan levere kroner og broer i en kvalitet, som vi forlanger, og kan stå inde for.

Hvis vores patienter har økonomisk mulighed for det, anbefaler vi dog stadig at benytte vores danske tandtekniker, som har et overlegent produkt og kosmetisk resultat.

Se hvad vore patienter synes om os

Find vej

Åbningstider