Tandrensning

Opnå god mundhygienje

Tandrensning

Det sker sjældent at du ved en almindelig tandbørstning får fjernet alle bakterierne på tandoverfladen og under tandkødet.

Hvis ikke bakterierne fjernes, så forkalker de og bliver til tandsten. Tandsten er i opbygning og overflade meget ru og har mange steder nye bakterier nu kan gemme sig.

Tandsten og bakterier sætter sig ikke kun på tænderne, men også langs tandkødet og kan virke irriterende og stimulere til tandkødsbetændelse. Hvis bakterierne og belægningerne fjernes og du efterfølgende holder tænderne rene med en god og ordentlig tandbørstning, vil tandkødsbetændelsen gå væk og tandkødet igen blive sundt.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Hvad består en tandrensning af?

Først vil en tandrensning som regel bestå i at din tandlæge eller tandplejer udføre en grundig undersøgelse af mundhulen og dine tænder. Herefter vil tænderne blive renset for bløde eller hårde belægninger, hvis dette vurderes som den rette behandling. Hvis der under din undersøgelse diagnosticeres parodontitis er behandlingsbehovet mere omfattende og der vil udarbejdes en behandlingsplan. Hvis du har mistanke om eller allerede ved at du lider af parodontose, kan du under afsnittet om parodontose læse langt mere om vores omfattende behandlingsplanlægning og behandling.

Under en tandrensning vil tandsten og bløde belægninger skånsomt fjernes. Som udgangspunkt bruges en ultralyd, der med regelmæssige bevægelser svinger fra side til side 25.000 gange i sekundet. Under disse bevægelser tilføres instrumentet vand. Når et instrument med så mange svingninger kommer i kontakt med tandens hårde overflade vil denne kontakt afgive nogle høje toner. Dette kan godt lyde og føles som en voldsom oplevelse, men det er faktisk en af de mest skånsomme metoder at rense tænder på.

Ultralydsapparatet fjerner skånsomt tandsten, om den må sidde over eller under tandkødet, uden skade på tandens omkringliggende væv.

Herudover bruges håndinstrumenter som tandlægen eller tandplejeren lægger an på tandens overflade og ved skrabene bevægelser kan fjerne det sidste efterladte tandsten eller bløde belægninger.

Som et afsluttende element i tandrensningen pudses tænderne med en gummikop og en pudsepasta, for at fjerne de sidste farvede belægninger på tændernes overflade.

Hvad kan der ske hvis jeg ikke får renset tænder?

Hvis ikke du får foretaget en regelmæssig tandrensning hvor alle belægninger fjernes, kan der med tiden udvikles sygdomme i mundhulen som huller i tænderne, gingivitis og parodontose. Disse sygdomme kan i sidste ende have konsekvenser for dit almene helbred. Det har vist sig at dårlig mundhygiejne kan have indflydelse på blandt andet udvikling af lungebetændelse, hjertekarsygdomme og forøge blodsukker værdierne hos diabetikere.

Du bør tale med din tandlæge eller tandplejer, om hvor tit du bør få foretaget en tandrensning, da behovet kan variere individuelt fra person til person. Det offentlige tilskud er også forskelligt alt efter, hvilken risikoprofil du hører til i.

Hvor ofte skal jeg have renset tænder?

Hvor ofte du skal have renset tænder, bestemmes ud fra en vurdering af din samlede tandsundhedsmæssige status. Tandlægeoverenskomsten forudsætter at det er din tandplejer eller tandlæges fornemmeste opgave at foretage en individuel faglig vurdering af din risikoprofil.

Ud fra denne vurdering vil dit behov for indkaldelse til tandrensning, behandling, kontroller og forebyggende aktiviteter fastlægges. Har du en helt sund mund uden nogen tegn på sygdom og er god til at holde tænderne og tandkød rent, behøver du typisk kun at få foretaget en tandrensning en gang hver 12 måned, og i enkelte tilfælde kan man nøjes med en tandrensning hver 18 måned.

Har du derimod aktive sygdomsstilstande i mundhulen, såsom huller i tænderne eller tandkødsbetændelse, vil du i samarbejde med din tandplejer eller tandlæge vurdere hvor ofte du behøver en tandrensning.

Disse retningslinjer betyder også at din behandler fra gang til gang vil vurdere dit behov for tandeftersyn og tandrensninger.

Hvad kan jeg selv gøre imellem tandrensningerne?

Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne ved at børste tænder mindst to gange om dagen samt at benytte tandtråd eller interdentalbørster i mellem tænderne.

Plak og tandstensdannelse kan blandt andre ting forebygges ved at:

  • Undgå sukkerholdige fødevare
  • Børste tænder minimum 2 gange om dagen
  • Brug tandtråd eller interdentalbørster minimum 1 gang i dagen
    Brug fluorholdig tandpasta
  • Skifte din tandbørste ud hver 3 måned eller når din tandbørste mister sin naturlige form

Se hvad vore patienter synes om os

Find vej

Åbningstider