Visdomstænder

Fjernelse af visdomstænder

Hvad er visdomstænder?

Du kan have i alt fire visdomstænder – to i overkæben og to i underkæben. De fleste oplever, at deres visdomstænder begynder at bryde frem omkring 20-års alderen. Visdomstænder tjener ikke nogen betydelig funktion i dag, men er et atavistisk træk fra fortiden. Med tiden er menneskets kæber blevet mindre, og da tænderne ikke slides så meget som tidligere, er der ofte ikke tilstrækkelig plads til visdomstænderne, hvilket kan resultere i problemer.

Altid høj kvalitet

Tryghed og tid til dig

Når visdomstanden skaber problemer

Problemer relateret til visdomstænder kan opstå uden tydelige symptomer, og det er derfor fornuftigt at få regelmæssige tjek hos din behandler for at opdage eventuelle skjulte problemer. Ofte er der kun plads til, at en del af visdomstanden bryder frem i munden. Hvis den delvist frembrudte visdomstand ikke forårsager skade, er der ingen grund til at fjerne den nu og her, men man må kigge på hvad der kan opstå i fremtiden, og tage sine forholdsregler.

Frembrydning af visdomstænder

Der kan opstå betændelse i tandkødet omkring en delvist frembrudt visdomstand, hvilket viser sig ved smerte, rødme, hævelse og begrænsninger i at åbne munden fuldt ud. Betændelsen kan behandles, men gentagne tilfælde kan nødvendiggøre fjernelse af tanden.

I visse tilfælde dannes der en fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden. Herudover kan der udvikles caries (hul) i både visdomstanden og nabotanden, hvilket kan kræve fjernelse af tanden.

I sjældne situationer kan en væskefyldt blære, også kaldet en cyste, dannes omkring visdomstandens krone. I disse tilfælde fjernes cysten sammen med visdomstanden.

Selvom det ikke altid er nødvendigt at fjerne visdomstænder, vil tandlægen ofte anbefale det, hvis der opstår et af følgende problemer:

– Hvis det er udfordrende at opretholde god tandhygiejne omkring visdomstanden, hvilket fører til gentagne betændelsesreaktioner og hævelser i tandkødet.
– Hvis der er caries i visdomstanden eller nabotanden.
– Hvis der dannes en fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden.

Fjernelse af visdomstanden kan være nødvendig, hvis:

– Visdomstanden er placeret i kæben og forstyrrer nabotanden.
– Der dannes en cyste omkring visdomstandens krone.

Hvis visdomstanden er fuldt frembrudt, kan den i visse tilfælde fjernes som andre tænder. Er tanden derimod kun delvist eller slet ikke frembrudt, kræves der en operation for at fjerne den.

Fjernelse af visdomstand

Før diagnosticering og behandling, tages et røntgenbillede af visdomstanden. Ofte vil der være behov for et panorama-røntgenbillede, hvis visdomstanden ligger i underkæben. På et sådan røntgenbillede, vil vi have et godt overblik over knogle, tændernes hovednerver samt hvordan tanden er placeret i forhold til følsomme områder og tandens rodforhold.

Vanskeligheden ved at fjerne en visdomstand afhænger af dens placering i kæbeknoglen og den måde, tanden er anlagt på. Før fjernelsen vil tandlægen informere dig grundigt om proceduren og give dig en indikation på sværhedsgraden samt evt. komplikationer.

En fuldt frembrudt visdomstand kan normalt trækkes ud på samme måde som andre tænder. Hvis tanden er delvist eller helt dækket af tandkød og kæbeknogle, kræver det dog et lille snit omkring tandkødet, efterfulgt af fjernelse af en del af knoglen, der dækker tanden. Ofte vil tandlægen opdele tanden i mindre stykker for at minimere mængden af knogle, der skal fjernes.

Før indgrebet lokalbedøves tænderne og tandkødet for at sikre en smertefri oplevelse. I særlige tilfælde, hvor patienten oplever angst, kan der gives angstdæmpende medicin. I sådanne tilfælde kræver klinikken, at en ledsager medbringes til at følge patienten hjem. Nogle gange kan det være nødvendigt at henvise patienten til en specialtandlæge inden for tand-, mund- og kæbekirurgi, hvis fjernelsen af visdomstanden vurderes som kompleks.

Heling efter fjernelse af visdomstand

Efter fjernelse af din visdomstand afhænger helingsperiodens længde af sværhedsgraden af tandudtrækningen.

De første 24 timer

 • Blødning kan forekomme i adskillige timer efter tandudtrækning. For at kontrollere det, læg da et stykke ren og fugtig gaze over udtrækningsstedet og bid på det med et fast tryk. Hold dette tryk i ca. 45 minutter. Gentag dette, hvis det stadig sivbløder. Er der blødningen af mere voldsom karaktér, kontakt da klinikken.
 • Undgå at skylle munden og at spytte i 24 timer efter tandudtrækningen. Ligeledes frarådes det at ”suge” i såret (dette gælder også brug af sugerør eller kraftig rygning) og undgå varmt flydende såsom kaffe, the og supper. Disse aktiviteter kan alle opløse det størknede blod, og dette kan være med til at forårsage en såkaldt ”dry socket” (se under Komplikationer efter operation).
 • Ofte forekommer der hævelse af ansigtet i området, hvor tanden er blevet fjernet. For at mindske hævelsen kan der placeres is indpakket i et klæde på det hævede område i ansigtet. Der ises i 10 minutter efterfulgt af 20 minutter uden is. Gentag hvis nødvendigt i de første 24 timer efter tandudtrækning.
 • Smertestillende såsom Ibuprofen/Ibumetin (NSAID) samt Panodil/Pamol og lignende er ofte tilstrækkeligt til at kunne dække smerterne. Særligt er det vigtigt at smertedække sig efter eventuel operation, da det er mest hensigtsmæssigt at forbygge smerterne.
 • Er der udskrevet antibiotika, inden fjernelse af visdomstanden, er det vigtigt at tage kuren færdig. Dette gøres for at mindske risikoen for udvikling af resistente bakterier. 
 • Mad bør begrænses til flydende kost indtil bedøvelsen er helt forsvundet. Spis da blød kost i et par dage. Undgå alkohol, hvis du tager smertestillende medicin.
 • Fortsæt med at børste dine tænder men undgå at børste direkte på nabotænderne til den fjernede visdomstand i de første 24 timer. Brug en ny tandbørste. Skyld munden med Klorhexidin morgen, middag og aften. Der tages en mundfuld i munden, og det skal holdes her i minimum 30-45 sek.
 • Tandpasta ophæver klorhexidins antibakterielle virkning, så undgå at børste tænderne med tandpasta 1 time før og efter skyldning med Klorhexidin

Efter de første 24 timer

 • Hævelse af ansigtet i området omkring en udtrukket tand kan behandles med varme efter de første 24 timer med is. Læg et fugtigt varmt viskestykke over det hævede område i en cyklus af 20 minutter efterfulgt af 20 minutter uden varme. Gentag hvis nødvendigt.
 • Fortsæt skylningen med klorhexidin i minimum 1 uge efter tandudtrækning. Brug ikke almindelige mundskyllevæsker.
 • Sting (suturer) bør fjernes af din tandlæge efter ca. 1 uge med mindre der benyttes selvopløselige suturer.
 • Hold øje med tegn på ”dry socket” (se afsnittet om komplikationer). Denne tilstand kræver behandling af din tandlæge.
 • Fuldstændig heling sker i en periode fra nogle få uger til nogle få måneder. Dog oftest allerede indenfor 1-2 uger vil der være tilstrækkelig heling til, at det er relativt komfortabelt i den region, hvor tanden blev fjernet. Din tandlæge vil forklare dig, hvad du specifikt kan forvente.

Komplikationer efter operation af visdomstand

Dry Socket
Dry socket er en ikke så sjælden komplikation endda, som opstår enten på grund af, at der ikke dannes et blodkoagel (størknet blod) eller, at det dannede blodkoagel er blevet skyllet væk. Uden et blodkoagel vil helingen blive forsinket. Når det sker, opstår ”Dry socket” typisk 3-4 dage efter tandens fjernelse og er ledsaget af smerte (alt fra murende til moderat til svære smerter) og dårlig ånde. Tandlægen kan behandle dette ved at placere noget medicin i knoglen, hvor tanden er blevet trukket ud. Dette medfører normalt øjeblikkelig lindring.

Føleforstyrrelser
Føleforstyrrelser eller nedsat følelse er en uhyre sjælden forekommende komplikation. Visdomstænder i underkæben ligger over og i nær relation til nerver. Nogle gange kan disse nerver blive irriteret eller beskadiget under operationen. Resultatet er nedsat følelse i tungen, læben eller i hagen. Dette kan vare i nogle få dage, uger, måneder eller sågar være permanente.

Se hvad vore patienter synes om os

Åbningstider

mandag8:00 — 17:00
tirsdag8:00 — 17:00
onsdag8:00 — 16:00
torsdag8:00 — 17:00
fredag8:00 — 14:30
lørdagLukket
søndagLukket

Find vej

Åbningstider